Rejestracja

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i akceptuję jego treść.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do obsługi systemu rezerwacji wizyt zorganizowanych grup szkolnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy oraz możliwości przeprowadzenia wizytacji na terenie ZTPOK.

Oświadczam i potwierdzam, że posiadam podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych uczniów uczestniczących w wizytach w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz zobowiązuje się udzielić wszelkich żądanych  w tym zakresie wyjaśnień.Logowanie